Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

 

Башка мониторингдер

Башка мониторингдер

“Биз кантип жаңылык даярдайбыз” (Кыргызстандын бир катар телеканалдарын жана маалымат агенттиктерин изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча баяндама), “Медиа Полиси Институту”, Бишкек 2010.

Кыргызстандын басма жана он-лайн басылмаларында этикалык стандарттардын сакталышына байкоо салуу үчүн жүргүзүлгөн мониторингдин отчету (Убактысы: 15-март – 15-октябрь 2012-жыл (жети ай). Мониторинг жана контент-анализ жүргүзгөн эксперттер:Бакыт Орунбеков, Кубат Чекиров, Долбордун жетекчиси : Эльмира Токтогулова). Бишкек, 2012)

 

 

Окшош посттор