Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

 

Өткөрүлгөндөрдөн

Жыргалбек Касаболотов: Кыргыз тилинин грамматикасы жана стилистикасы

Жыргалбек Касаболотов: Кыргыз тилинин грамматикасы жана стилистикасы

12-февралда кыргыз тилдүү журналисттер үчүн атайын онлайн мастер-класс уюштурулду.

Темасы: “Кыргыз тилинин грамматикасы жана стилистикасы”.

– Кыргыз тилинин негизги кыйынчылыктары. Маалымат берүүнүн, иш кагаздарын даярдоонун ырааты. Түп нуска боюнча талаш.

– Орус тилине баш ийип калган кыргыз грамматикасы.

– Кыргыз тилдүү журналистиканын миссиясы. Жетккиликтүү, жөнөкөй тил.

– Типтүү сөз айкаштары жана алардын оптималдуу колдонулушу.

– Термин жасоонун кыйынчылыгы. – Туура эмес сүйлөмдөр. Ээ жана баяндооч маселеси. Туура эмес мүчөлөр (сы). Ээ менен баяндоочтун саны.

– «Менен» менен «жананын» айырмасы.

– Сүйлөмдөрдү бөлүүнүн зарылдыгы.

– Сүйлөмдөрдү жөнөкөйлөтүүнүн зарылдыгы. Андагы кыйынчылыктар (мис. Расмий тексттер).

– Кайталоодон кутулуунун жолдору.

– Төл сөз менен бөтөн сөздү бөлүүнүн ыкмалары. Бөтөн сөз оңдолушу керекпи?

– Расмий аталыштар жана негизги принцип. Министр жана министрликтер.

– Ууру каталар.

– Типтүү каталарды оңдоонун техникалык ыкмалары.

– Күчөтүүчү ыкмалар. Макал-лакаптар, икаялар, мисалдар, цитаталар.

– Суроо-жооптор.

Уюштуруучулар: “Журналисттер” коомдук бирикмеси.

Тренер: Жыргалбек Касаболотов

Окшош посттор