Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

 

Жалпы

Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

Автор: Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. Которгондор: Орунбеков Б., Станалиева Г., Дыйканов Б.

Басма: Кыргыз Республикасынын Билим берүү
жана илим министрлиги

Чыккан датасы: 2018

Китепти жүктөп алуу: pdf, fb2, mobi, epub

Китеп тууралуу:

Китепте дүйнөлүк журналистиканын пайда болуу мезгилинен тарта, азыркы күнгө чейинки тарыхы, анын абалы чагылдырылган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын типологиялык өнүгүү процесси, улуттук өзгөчөлүгү, мамлекеттердин жана калктардын социалдык жана маданий өз ара карым-катнашындагы жалпы тенденциялар хронологиялык тартипте берилди.

Китеп жогорку окуу жайлардагы «Журналистика», «Коом менен байланыш жана реклама» жана «Телерадио» адистиктеринде окуп жаткан студенттерге окуу куралы катары кызмат кылат. Басылма ошондой эле дүйнөлүк маданияттын маселелерине кызыккандарга да багытталган.

Окшош посттор