Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

 

Кызыктуу жана пайдалуу

Советтик кыргыз журналистикасы

Долбоордун автору, китептин түзүүчүсү: Бакыт Орунбеков

Басма: «Мaxprint»

Чыккан датасы: 2022

Китепти жүктөп алуу: pdf, fb2, mobi, epub

Китеп тууралуу:

Бул китепте советтик заманда жашаган, журналисттик кесиптин түйшүгүн тартып, ал тармакта көп жылдар бою эмгектенген мекендештерибиздин ою, сөзү, көз карашы, өзү күбө болгон доорду билимине, тарбиясына жараша кабыл алганы, көргөнү, талдоосу, баасы боюнча советтик кыргыз журналистикасынын тарыхы жазылды. Долбоорго катышкан-дардын маалыматтары интервью ыкмасы жана өздөрү жазып берген эссе жанрында топтолду.

Жыйнакка кирген оозеки тарыхый булактардын башкы айырмачылыгы – маалыматтын индивидуалдуулугу жана субъективдүүлүгү. Совет дооорунун бир өңүрү – улуттук журналистиканын тарыхый, саясий-идеологиялык, моралдык-этикалык өзгөчөлүгү, коомдук жоопкерчилигинин деңгээли жөнүндө ар кандай көз караштан кенен кеп болот.

Басылма кыргыз журналистикасынын басып өткөн жолуна, тарыхына кызыккан илимпоздорго, медиа адистерге, журналистика факультеттеринин студенттерине, жалпы эле калың окурман журтуна арналат.

Окшош посттор