КР Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Башкы директору кызматына ачык сынак

19.09.2014

Рубрика: Жанылыктар, Жарыялар

Басып чыгаруунун версиясы

“Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Башкы директору кызматына ачык сынак өткөрүү тартиби жөнүндө”04.09.2014 ж. кабыл алынган жобосуна ылайык, Коомдук телерадиоберүү корпорациянын Байкоочу кеңеши Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын башкы директору кызматына (КТРК КР) ачык сынак  жарыялайт.

Кызмат ордуна талаптангандарга коюлчушарттар:

 • жогорку кесиптик билим;
 • кыргыз жана орус тилдерин эркин билүү; англис жана башка тилдердида билгендергеартыкчылык берилет;
 • 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасына ээ;
 • коомдук телерадиоберүүнүн принциптерин билүү жана аңдоо, дипломаттуулук, ийкемдүүлүк, берилгендик, таалимдүүлүк, чынчылдык, стратегиялык ой жүгүртүү, коомдук жана психологиялык жетилгендик, тез баарлаша алуучулук сапаттарга артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • Коомдук телерадиоберүү корпорациясын төмөнкүдөй багыттарда башкара билүү:
 • жалпы башкаруу (административдик-чарбалык башкаруу);
 • өнүгүү (мамлекеттик телерадиоберүү корпорациясын коомдукка  айландыруу боюнча ар тараптуу реформалоо, телекөрүүчүлөр жана радиоугуучулар менен байланышты түзүү);
 • сырткы ишмердик  (өнөктөштөр менен иш алып баруу, КТРКнын аброюн көтөрүү);
 • техникалык камсыз кылуу (берүү, өндүрүштүк, маалымат технологиясы  жана башка жабдуулардын коюлган өндүрүштүк милдеттерге шайкеш келишине көзөмөл кылуу);
 • каржы (корпорациянын каржы ишин башкаруу жана көзөмөлдөө, коомдук телерадиоберүүнүн каржылык чыгымдарын көзөмөлдөө, пландык бүжөттүк көрсөткүчттөрдү көзөмөлдөө, бүжөттүн аткарылышы үчүн жоопкерчилик);
 • адамдык ресурстарды башкаруу (КТРКнын кадр маселесине баа берүү, кызматкерди издөөдө, кызматка алууда жана тандоодо муктаждыктарды аныктоо, корпорациялык  маданиятты жайылтуу, адисти өркүндөтүү  жана окутуу боюнча программаларга жоопкерчилик);
 • укуктук жагдай  (Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткарууну  камсыз кылуу жана КТРКнын үчүнчү жактардын алдында кабыл алган  милдеттерин орундатууну көзөмөлдөө);
 • Байкоочу Кеңештин алдында баяндама жасап туруу жана ачык иш-аракет алып баруу.

Сынакка катышууга талаптангандар  КТРКнын  Байкоочу кеңешинин катчылыгына (дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,720010, Жаш Гвардия бульвары, 59;  тел.: 0 312 656721 же эл. дарек: sovetotv@gmail.com) төмөнкү документтерди  жабык конвертке салып “КР Коомдук телеканалдын башкы директор кызматына” деген белги менен 2014-жылдын20-октябрькүнү саат 17.00гөчейин жөнөтүүсү керек:

 • Байкоочу кеңеш Төрагасынын атына арыз;
 • сүрөт менен өздүк таржымал;
 • өмүр баяны;
 • паспорттун же аны алмаштырган документтин көчүрмөсү;
 • жогорку билими жөнүндө дипломдун же жогорку билимди же Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ага теңештирилген билимди алгандыгын тастыктаган  мамлекеттик үлгүдөгү документтердин нотариалдык жактан же иштеген жеринин кадр кызматы тарабынан тастыкталган көчүрмөсү;
 • каалаган учурларда сынактын  катышуучулары адистик билим жана / же адистигин жогорулаткандыгы, кошумча адистик билими жөнүндө, окумуштуулук даража ыйгарылгандыгы жөнүндө документтерин кошо  алышат;
 • КТРКны өнүктүрүү боюнча ойлору (мамлекеттик тилде; MS WORD форматында 3 барактан ашпаган, Times New Roman арибинде, ариптин  12-өлчөмүндө).

Сынактын катышуучуларынын  арыздары жана тиешелүү документтери жарыяланган убакыттан кечиксе же жарыяланган талаптарга ылайык келбесе, анда алар кабыл алынбайт.

Керек учурда Байкоочу кеңеш кошумча ар кандай  маалыматты суратып алганга  акылуу.

Кошумча маалыматты жана суроого жоопторду sovetotv@gmail.com электрондук дарегибиз аркылуу ала аласыздар.

Сынак КР КТРК Байкоочу кеңеши тарабынан төрт баскычта өткөрүлөт. .

Маекке татыктуу гана талапкерлер чакырылат.

Сынакка алынган документтер рецензияланбайт жана  кайтарылбайт.

КР КТРК Байкоочу кенеши сынактын жеңүүчүсү аныкталганкүндөн кийин тийешелүү тартипте жеңүүчү менен бир айдыничинде эмгек келишимин түзөт.

Сынактын жыйынтыктары  бардык чакырылган талапкерлерди уккан соң жана сынактын бардык төрт баскычы аяктаган соң чыгарылат.

Сынактын жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу маалымат  ММКларда кеңири чагылдырылат.

КР Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңеши