Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Журналисттердин этикалык кодекси

Кыргызстан журналистинин этикалык кодекси Кыргызстандагы ЖМК кызматкарлеринин адистешүүсүнө карабастан алардын этикалык жана кесиптик иш стандарттарын калыптандыруу, Кыргызстандагы журналистиканын кесиптик деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле ЖМКга карата коомдун ишеничин жана сый мамилесин сактап калуу максатында кабыл алынган.

2007-жылдын 8-декабрындагы журналисттердин республикалык жыйынында кабыл алынган. 2009-жылдын 16-апрелиндеги журналисттердин республикалык конференциясында түзөтүүлөр киргизилген