Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

 

Жалпы

Журналистика негиздери

Автор: Бакыт Орунбеков

Басма: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн «Журналистика» адистиги боюнча сунуш кылынган окуу китеби.

Чыккан датасы: 2015

Китепти жүктөп алуу: pdf, fb2, mobi, epub

Китеп тууралуу:

«Журналистика негиздери» окуу китебинде журналистиканын негизги, базалык категориялары: жалпыга маалымдоо каражаты түшүнүгү, аны түзүү жана уюштуруу, журналистиканын негизги баалуулуктары, жанрлары, журналистиканын ролу жана функциясы, журналистиканын укуктук жана этикалык негиздери, журналисттик ишмердүүлүктүн натыйжасы, жалпыга маалымдоо каражатынын аудиториясы жана интернет журналистиканын (жарандык журналистика) теориялык жана тажрыйбалык өңүттөрү, америкалык, европалык, орусиялык медиа изилдөөчүлөрүнүн тыянактарына, корутундуларына жана автордун жеке журналисттик тажрыйбаларына таянып жазылган. Китеп жогорку окуу жайларынын «Журналистика» жана «Коом менен байланыш» адистиктеринде окуп жаткан студенттерге, жаш журналисттерге.

Окшош посттор