Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Нормативдик актылар

КР мыйзамы “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө”

КР мыйзамы “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө”

КР мыйзамы “Басма иши жөнүндө”

КР мыйзамы “Электр жана почта байланышы жөнүндө”

КР мыйзамы “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө”

КР мыйзамы “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө”

КР мыйзамы “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө”

КР мыйзамы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”

КР мыйзамы “Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө”

КР мыйзамы “Жарнак жөнүндө”

КР мыйзамы “Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө”

КР мыйзамы “Коммерциялык сыр жөнүндө”

КР мыйзамы “Өзгөчө абал жөнүндө”

ЖМКлардын талаштуу тексттерин лингвистикалык изилдөө мүмкүнчүлүктөрү. Н.И. Алишева – Б.: 2011-123 бет (“Медиа Полиси Институту” коомдук фонду). (файл pdf түрүндө)

Джоробекова А., Мусабекова Ч., Шейшекеева Г.– Ювеналдык юстиция: Эл аралык ченемдер жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары. – Б.: 2010. – 260 б. (КР ИИМинин Академиясы, UNICEF). (файл pdf түрүндө)

«Массалык маалымат каражаттары жана шайлоо». Колдонмо. Түзүүчү Н.Максутова, ред. Ж.Касаболотов. Б.: 2009. – 12 б. (“Журналисттер” коомдук бирикмеси). (файл pdf түрүндө)

“Журналисттердин эмгек укугу боюнча колдонмо”. Түзүүчүлөр: Бекешова Мэри, Ибраимкулов Кангелди. Ред: Токоев Марат, Акматов Нурлан. Б.: 2010. – 29 б. (“Журналисттер” коомдук бирикмеси). (файл pdf түрүндө)