“Супер-Инфо” газетасы кабарчы издейт

12.03.2013

Рубрика: Вакансиялар, Жарыялар

Басып чыгаруунун версиясы

Кабарчы издейбиз!
“Супер-Инфо” гезитинин расмий www.super.kg сайтында жайгашкан “Соңку кабарлар” бөлүмүнө жаш (25ке чейин) жана тың журналисттер керек. Кыргыз жана орус тилинде суудай сүйлөгөн, эгерде кошумча чет тилдерди да билсе, аларга артыкчылык берилет. Саясат жана коом, маданият, спорт тармагынын жаңылыктарынан артта калбаган, кызыктуу темаларды табууга жөндөмдүү, жарандык позицияга ээ жана креативдүү идеяларга бай жаштарды жамаатыбызга чакырабыз.
Резюме жана материалдарды politika@super.kg, toelvirakara@gmail.com даректерине жөнөтө аласыз.