Медиа уюмдар

“ЖУРНАЛИСТТЕР” КООМДУК БИРИКМЕСИ
Башкармалыктын төрагасы – Марс Тулегенов,
1998-жылы негизделген,
КР, Бишкек ш.,
Курманжан Датка көч., 144/3,
Тел.: + 996 (312) 29-94-52, +996 (772) 28-18-78 (Марс Тулегенов)
E-mail: journalist.kg@gmail.com

«МЕДИА ӨНҮГҮҮ БОРБОРУ» КООМДУК ФОНДУСУ
Аткаруучу директор – Нургуль Абдыкеримова
КР, Бишкек ш.,
Эркиндик бакзары, 35/9
Тел.: +996 (312) 663006, 663009, 663013
E-mail: nurgul@medialaw.kg
www.medialaw.kg

ЖМКларга ДАТТАНУУЛАРДЫ ТЕРИШТИРҮҮ КОМИССИЯСЫ
Төрагасы – Шамарал Майчиев,
КР, Бишкек ш.,
Эркиндик бакзары, 35/9
Тел.: +996 (312) 663006, 663009, 663013
E-mailmmcc.kg@gmail.com

КЫРГЫЗ РЕСУПУБЛИКАСЫНДАГЫ INTERNEWS NETWORK
Директору – Элина Каракулова,
720021, Бишкек ш.,
Ибраимов көч., 115, «Асыл-Таш» бизнес-борбору, 11-12-кабаттар,
(Гоголь көчөсү жактан кирүү керек)

710056 Ош ш., Курманжан Датк көч., 271

Телефон: +996 (312) 986 880
Тел./факс: +996 (312) 317 850
E-mail: office-kg@internews.org
Сайт: www.internews.kg

«ИНСТИТУТ МЕДИА ПОЛИСИ» КООМДУК ФОНДУСУ
2004-ж. негизделген.
Директору – Бегаим Усенова
Медиа Представитель – Акмат Алагушев
КР., Бишкек ш.,
Раззаков көч., 19, «Россия» бизнес борбору,
6-кабат, 608-каб.,
Тел.: +996 (312) 961-960,
+996 (312) 961-962.
E-mail: mpi@media.kg
www.media.kg

«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СМИ» КООМДУК ФОНДУСУ
2002-жылы 30-декабрда негизделген,
Генералдык директору – Алмаз Курманкалиев
КР, Бишкек ш.,
Горький көч., 1-Б
Тел/Факс: +996 (312) 53-00-00, 53-16-39 (факс)
E-mail: mscf.gm@gmail.com
www.msc.kg

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ СМИ КР»
2012-жылы 3-февралда негизделген,
Төрагасы – Мэри Бекешова
E-mail: meri.bekeshova@gmail.com

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ ЖУРНАЛИСТТЕР СОЮЗУ 
Төрагасы – Азамат Касыбеков
Тел: 0555 923 461