Байланыш

Кыргыз Республикасы

Бишкек шаары,

Сыдыков көч 169, 40-батир