Башка мониторингдер

“Биз кантип жаңылык даярдайбыз” (Кыргызстандын бир катар телеканалдарын жана маалымат агенттиктерин изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча баяндама), “Медиа Полиси Институту”, Бишкек 2010.

Кыргызстандын басма жана он-лайн басылмаларында этикалык стандарттардын сакталышына байкоо салуу үчүн жүргүзүлгөн мониторингдин отчету (Убактысы: 15-март – 15-октябрь 2012-жыл (жети ай). Мониторинг жана контент-анализ жүргүзгөн эксперттер:Бакыт Орунбеков, Кубат Чекиров, Долбордун жетекчиси : Эльмира Токтогулова). Бишкек, 2012)